• Təkərlərin sökülməsi və quraşdırılması
  • Kompüterlə Balans
  • Disk Təmiri Xidməti
  • Elektrik Xidməti